1/7

TER BEEMT

Reconversie van een beschermde vierkantshoeve tot centraal woonproject met 7 entiteiten, Zingem.

 

De opdracht bestaat uit de verwezelijking van een cohousing-project in de vierkantshoeve genaamd Ter Beemt (beschermd als monu- ment en als dorpsgezicht in 1980) door een bewonersgroep van 7 gezinnen. De herbestemming van de hoeve tot meergezinswoning is een duurzame oplossing voor het in verval geraakte hoevecomplex. Door een grondige renovatie tot 7 woningen, gemeenschappelijke ruimtes en tuin kunnen de patrimoniale waarden van de hoeve in ere worden hersteld, rekening houdend met het aanzicht van de site en omgeving, de eenheid en historisch karakter van het gebouwencomplex.

Alle gezinnen hechten zeer veel belang aan het ‘duurzaam bouwen’. Gaat het in de monumentenzorg om maximaal behoud en levens- duurverlenging van het gebouw en de materialen waaruit het is opgetrokken, bij duurzaam bouwen gaat het onder meer om zuinige omgang met grondstoffen en hergebruik van materiaal. Die ambities lijken erg veel op elkaar. De doelstellingen van monumentenzorg en duurzaam bouwen hebben strategische en inhoudelijke overeenkomsten. De ambitie van het project is dan ook om die parallellen als kansen te benutten. Met andere woorden het betekent het ef ciënt beheer van en het spaarzaam omspringen met het stedelijk erfgoed in zijn breedste betekenis, namelijk die van beperkt voorradige grondstof. Door dit als een basisprincipe te hanteren, kent men een inhoud toe die de historische en culturele waarde van het individuele ‘monument’ ruimschoots overschrijdt.

In samenwerking met aNNo Architecten & BAST Architects & Engineers